Tina style Sách hướng dẫn nối mi

Sách hướng dẫn nối mi bao gồm lý thuyết và kèm ảnh minh họa chi tiết, hướng dẫn cách tạo dáng mi phù hợp

VND1.900.000

  • Sách hướng dẫn nối mi bao gồm lý thuyết và kèm ảnh minh họa chi tiết, hướng dẫn cách tạo dáng mi phù hợp với đặc điểm mắt