Tê chuyên dụng cho mày Premium Gel

Tê bước đầu chuyên sử dụng cho lông mày với nồng độ cao 9.6%, đạt hiểu quả nhanh

VND600.000

  • Dòng sản phẩm của Hàn Quốc dạng gel

    Dung tích: 30g