Tăm bông mini

VND75.000

  • Đầu bông nhỏ, tiện lợi khi lau viền mày, môi, mí, pha mực,…