Stick uốn mi

Khi uốn mi hay cố định mi vào lô, dùng stick để dễ dàng gạt được tất cả sợi mi, gắn đều mi vào lô

VND65.000

 • Mô tả sản phẩm

  Stick có đầu mũi nhọn, dễ dàng gạt được từng sợi mi

  2 màu sắc: hồng (pink), trắng (white)

 • Thành phần
 • Công dụng

  Khi uốn mi hay cố định mi vào lô, dùng stick để dễ dàng gạt được tất cả sợi mi, gắn đều mi vào lô

 • Hướng dẫn
 • Stick có đầu mũi nhọn, dễ dàng gạt được từng sợi mi

  2 màu sắc: hồng (pink), trắng (white)

 • Khi uốn mi hay cố định mi vào lô, dùng stick để dễ dàng gạt được tất cả sợi mi, gắn đều mi vào lô