[Sopia] Nồi nấu keo waxing Heater Can

Nồi sử dụng cùng máy Sopia wax heater, dùng để làm tan chảy keo

VND350.000

  • Sau khi làm tan keo, nên lấy keo ra cốc hay vật dụng khác rồi mới wax để số keo còn lại vẫn có thể sử dụng được trong lần sau