Sách Phun xăm trang điểm thay đổi tướng mạo

Lý thuyết về tướng mạo con người và phương pháp áp dụng nó vào nghệ thuật phun xăm thẩm mỹ

VND1.700.000

 • Mô tả sản phẩm

  Lý thuyết về tướng mạo con người và phương pháp áp dụng nó vào nghệ thuật phun xăm thẩm mỹ

 • Thành phần
 • Công dụng

  Giúp bạn hiểu hơn về tướng mạo, điềm may, tạo ấn tượng qua dáng mày, môi,…

  Cuốn sách phù hợp với quan niệm người Châu Á

 • Hướng dẫn
 • Lý thuyết về tướng mạo con người và phương pháp áp dụng nó vào nghệ thuật phun xăm thẩm mỹ

 • Giúp bạn hiểu hơn về tướng mạo, điềm may, tạo ấn tượng qua dáng mày, môi,…

  Cuốn sách phù hợp với quan niệm người Châu Á