Sách luyện tập vẽ sợi mày

  • Có nhiều kiểu dáng mày từ cơ bản đến nâng cao, nâng cao khả năng vẽ các đường bổ trợ

    Dùng chì vẽ theo khuôn có sẵn và theo dáng mày ở mỗi chủ đề