Permania Uốn mi Step 2

Thuộc 1 trong 3 bước uốn mi của dòng sản phẩm Permania

Một hộp 10 gói/ 0.8g

VND350.000

  • Thuộc 1 trong 3 bước uốn mi của dòng sản phẩm Permania

    Một hộp 10 gói/ 0.8g

  • Dưỡng chất trung hòa mi, giữ cho dáng mi vừa uốn giữ được lâu hơn