Permania uốn mi Step 1

Thuộc 1 trong 3 bước uốn mi của dòng sản phẩm Permania

Một hộp 10 gói/ 0.8g

VND350.000

  • Thuộc 1 trong 3 bước uốn mi của dòng sản phẩm Permania

    Một hộp 10 gói/ 0.8g

  • Kem uốn mi, làm sợi mi cong tự nhiên

  • Uốn mi cùng với lô chuyên dụng