Nguyên lý phun xăm

Một cuốn sách hữu ích cho người mới bắt đầu. Giúp bạn tạo nền tảng vững chắc về kỹ thuật, màu mực. Ngoài ra lời giảng ngắn gọn, hình ảnh minh họa chi tiết giúp bạn dễ hiểu hơn rất nhiều

VND1.200.000

  • Mô tả sản phẩm

    Một cuốn sách hữu ích cho người mới bắt đầu. Giúp bạn tạo nền tảng vững chắc về kỹ thuật, màu mực. Ngoài ra lời giảng ngắn gọn, hình ảnh minh họa chi tiết giúp bạn dễ hiểu hơn rất nhiều

  • Thành phần
  • Công dụng
  • Hướng dẫn
  • Một cuốn sách hữu ích cho người mới bắt đầu. Giúp bạn tạo nền tảng vững chắc về kỹ thuật, màu mực. Ngoài ra lời giảng ngắn gọn, hình ảnh minh họa chi tiết giúp bạn dễ hiểu hơn rất nhiều