Nắp đầu nhíp

Nắp chuyên dụng đảm bảo an toàn cho đầu nhíp

VND50.000

  • Nắp chuyên dụng đảm bảo an toàn cho đầu nhíp

  • Đầu nhíp dành cho mi rất mảnh, dễ bị cong hay xước nên cần đảm bảo đầu nhíp được bảo vệ, tăng hiệu quả khi sử dụng nhíp