Miracle air black lash

Với chất liệu lụa nên sợi rất mềm mại, màu sắc sợi mi phù hợp với màu ngươi mắt của người Đông Dương, tạo nên nét tự nhiên

VND150.000

  • Với chất liệu lụa nên sợi rất mềm mại, màu sắc sợi mi phù hợp với màu ngươi mắt của người Đông Dương, tạo nên nét tự nhiên