Miếng đựng keo trong suốt

Miếng plastic trong suốt để đựng keo khi nối mi.

VND80.000

  • Miếng plastic trong suốt để đựng keo khi nối mi.

  • Dùng để đựng keo khi nối mi.