Lược chải mi

Chỉnh sửa mi sau khi nối hoặc uốn

VND25.000

  • Chỉnh sửa mi sau khi nối hoặc uốn

  • Đa dạng và tiện dụng với 2 mặt lược