Lomasa Set uốn mi

1 set đầy đủ dụng cụ cần thiết như: dưỡng mi, uốn mi, gel gỡ mi, tăm uốn mi, lô,…

VND750.000

  • 1 set đầy đủ dụng cụ cần thiết như: dưỡng mi, uốn mi, gel gỡ mi, tăm uốn mi, lô,…

  • Set nhỏ gọn, tiện lợi khi mang theo.

    Set có CD hướng dẫn chi tiết