Lô uốn mi Red Volum

Được thiết kế với 5 kích thước khác nhau, phù hợp với từng loại mi.
Size | SS/S/M/L/LL
Cấu tạo | 5 set (Mỗi kích thước 1 set)

VND250.000

 • Mô tả sản phẩm

  Được thiết kế với 5 kích thước khác nhau, phù hợp với từng loại mi.
  Size | SS/S/M/L/LL
  Cấu tạo | 5 set (Mỗi kích thước 1 set)

 • Thành phần
 • Công dụng

  Lô sử dụng khi uốn mi. Phù hợp khi bạn muốn uốn mi thật cong như sợi mi Russian Volum.

 • Hướng dẫn
 • Được thiết kế với 5 kích thước khác nhau, phù hợp với từng loại mi.
  Size | SS/S/M/L/LL
  Cấu tạo | 5 set (Mỗi kích thước 1 set)

 • Lô sử dụng khi uốn mi. Phù hợp khi bạn muốn uốn mi thật cong như sợi mi Russian Volum.