Lasholic Y/W Lash

Loại sợi giúp cho mi được dày lên nhanh chóng dù chỉ nối trong thời gian ngắn

VND220.000

 • Mô tả sản phẩm

  Loại sợi giúp cho mi được dày lên nhanh chóng dù chỉ nối trong thời gian ngắn

 • Thành phần
 • Công dụng

  Phù hợp với người có mi thưa

  Mi Y/W Lasholic với phương pháp chế tạo đặc biệt, ta chỉ cần một vài thao tác nối ngắn là đã có một hàng mi tự nhiên.
  Mi Y có 2 sợi,W có 3 sợi trên cùng một chân nên rất phù hợp với những ai có mi thưa hay muốn có hàng mi dày

 • Hướng dẫn
 • Loại sợi giúp cho mi được dày lên nhanh chóng dù chỉ nối trong thời gian ngắn

 • Phù hợp với người có mi thưa

  Mi Y/W Lasholic với phương pháp chế tạo đặc biệt, ta chỉ cần một vài thao tác nối ngắn là đã có một hàng mi tự nhiên.
  Mi Y có 2 sợi,W có 3 sợi trên cùng một chân nên rất phù hợp với những ai có mi thưa hay muốn có hàng mi dày