Lasholic Silk Lash

Sợi mi lụa nhờ độ cong vượt trội sẽ phù hợp với các mi bị cụp

VND160.000

  • Mô tả sản phẩm

    Sợi mi lụa nhờ độ cong vượt trội sẽ phù hợp với các mi bị cụp

  • Thành phần
  • Công dụng

    Mi lụa Lasholic tạo cảm giác tự nhiên như mi thật nhờ có độ bóng vừa phải và công ty chúng tôi đã chế tạo ra mi có lọn cong CC mà ở các sản phẩm khác không có. Đây là một sản phẩm có thể làm hài lòng bất cứ khách hàng nào nhờ giá cả cạnh tranh và chất lượng cao

  • Hướng dẫn
  • Sợi mi lụa nhờ độ cong vượt trội sẽ phù hợp với các mi bị cụp

  • Mi lụa Lasholic tạo cảm giác tự nhiên như mi thật nhờ có độ bóng vừa phải và công ty chúng tôi đã chế tạo ra mi có lọn cong CC mà ở các sản phẩm khác không có. Đây là một sản phẩm có thể làm hài lòng bất cứ khách hàng nào nhờ giá cả cạnh tranh và chất lượng cao