Lashes & Brows Keo uốn mi

Keo uốn mi sử dụng khi muốn cố định mi vào lô khi uốn

VND90.000

  • Keo uốn mi sử dụng khi muốn cố định mi vào lô để uốn

    Dung lượng: 5g