Lashes & Brows Gold

Với tổng số bảy hình dạng khác nhau
Từ các kỹ thuật cơ bản đến kỹ thuật nâng cao Russian Volum
Có thể được sử dụng cho nhiều thao tác khác nhau
Nhíp có độ bền cao và làm từ vật liệu nhẹ nên cổ tay sẽ không bị mỏi dù sử dụng trong thời gian dài

VND200.000

 • Mô tả sản phẩm

  LB-01-07

 • Thành phần
 • Công dụng

  Với tổng số bảy hình dạng khác nhau
  Từ các kỹ thuật cơ bản đến kỹ thuật nâng cao Russian Volum
  Có thể được sử dụng cho nhiều thao tác khác nhau
  Nhíp có độ bền cao và làm từ vật liệu nhẹ nên cổ tay sẽ không bị mỏi dù sử dụng trong thời gian dài

 • Hướng dẫn
 • LB-01-07

 • Với tổng số bảy hình dạng khác nhau
  Từ các kỹ thuật cơ bản đến kỹ thuật nâng cao Russian Volum
  Có thể được sử dụng cho nhiều thao tác khác nhau
  Nhíp có độ bền cao và làm từ vật liệu nhẹ nên cổ tay sẽ không bị mỏi dù sử dụng trong thời gian dài