Lashes & Brows Coating Essence

Sử dụng sau khi làm mi, giúp bảo vệ khuôn mi và cung cấp dưỡng chất cho từng sợi mi

VND75.000

  • Dung lượng: 5ml

  • Sau khi uốn hoặc nối mi, sử dụng để cung cấp chất dưỡng cho mi, giữ mi cong lâu hơn