Lash holic Dưỡng chất xử lý bước đầu

Dưỡng chất xử lý bước đầu để tạo điều kiện tốt cho mi dễ dàng uốn hoặc nối mi. Dung tích : 50ml

VND120.000

  • Dưỡng chất xử lý bước đầu để tạo điều kiện tốt cho mi dễ dàng uốn hoặc nối mi. Dung tích : 50ml

  • Dùng để xử lý trước khi uốn hặc nối mi.