Kim Signal Dual

Đa dạng các đầu kim: 15P, 15U, 17P, 17U, 19P, 19U, 21P, 21U; đường kim nghiêng 15P, 17P, 19P, 21P

20 cái/ hộp

VND450.000

  • Đa dạng các đầu kim: 15P, 15U, 17P, 17U, 19P, 19U, 21P, 21U; đường kim nghiêng 15P, 17P, 19P, 21P

    20 cái/ hộp

  • Chuyên dùng để điêu khắc.