Kim Optima pro

Dòng kim Digital dành cho máy, đầu kim có cả dạng tròn và dẹt

VND450.000

  • Đa dạng các đầu kim: 1R, 2R, 3FT, 3R, 5FT, 5R, 7FT, 7R

    1 hộp/ 15 cái

  • Dòng kim Digital dành cho máy, đầu kim có cả dạng tròn và dẹt