Keo Lady

Keo để gắn mi giả khi nối mi , dịu nhẹ , không gây cay mắt. Dung tích : 10g

VND280.000

  • Keo để gắn mi giả khi nối mi , dịu nhẹ , không gây cay mắt. Dung tích : 10g

  • Dùng để gắn mi giả khi nối mi.