Keo Joy

Keo để gắn mi giả khi nối mi, dịu nhẹ, không gây cay mắt. Dung tích : 10g

VND250.000

  • Keo để gắn mi giả khi nối mi, dịu nhẹ, không gây cay mắt. Dung tích : 10g

  • Dùng để gắn mi giả khi nối mi.