Keo Crystal tím

Keo để gắn mi giả khi nối mi, dịu nhẹ , không gây cay mắt. Dung tích : 10g

VND320.000

  • Keo để gắn mi giả khi nối mi, dịu nhẹ , không gây cay mắt. Dung tích : 10g

  • Dùng để gắn mi giả trong nối mi.