Glue Patch Pallet

Miếng plastic để đựng keo khi nối mi. 30cái/gói

VND130.000

  • Miếng plastic để đựng keo khi nối mi. 30cái/gói

  • Dùng để đựng keo khi nối mi.