Gạc bản lớn

VND550.000

  • 200 miếng/ túi

    Miếng gạc bản lớn đắp lên mặt trước khi đắp mặt nạ bột