Envy Dưỡng chất xử lý bước đầu trà xanh

Dưỡng chất xử lý bước đầu giúp cho mi dễ dàng thẩm thấu các dưỡng chất bước sau như uốn hoặc nối mi. Dung tích : 20ml

VND80.000

  • Dưỡng chất xử lý bước đầu giúp cho mi dễ dàng thẩm thấu các dưỡng chất bước sau như uốn hoặc nối mi. Dung tích : 20ml