Embo pen line

Có 4 màu sắc cho bạn lựa chọn: Coffee, Red, Silver, Pink

Độ dài 14cm

Có thể sử dụng cho cả kỹ thuật Embo hoặc Suji

VND150.000

  • Có 4 màu sắc cho bạn lựa chọn: Coffee, Red, Silver, Pink

    Độ dài 14cm

    Có thể sử dụng cho cả kỹ thuật Embo hoặc Suji