Đế đựng mi vuông

Đế đựng mi hình vông, được làm bằng thủy tinh trong suốt.

VND150.000

  • Đế đựng mi hình vông, được làm bằng thủy tinh trong suốt.

  • Dùng để đựng mi giả khi nối mi.