Đế đựng mi Silicon

Đế đựng mi được làm bằng Silicon. Có 2 màu trắng trong suốt và màu hồng.

VND75.000

  • Đế đựng mi được làm bằng Silicon. Có 2 màu trắng trong suốt và màu hồng.

  • Dùng để đựng mi giả khi nối mi.