Đế đựng mi Diamond

Đế đựng mi kim cương, được làm bằng thủy tinh rong suốt.

VND200.000

  • Đế đựng mi kim cương, được làm bằng thủy tinh rong suốt.

  • Dùng để đựng mi giả khi nối mi.