Đế đựng mi Crystal round

Đế đựng mi Crystal round được làm bằng thủy tinh trong suốt.

VND100.000

  • Đế đựng mi Crystal round được làm bằng thủy tinh trong suốt.

  • Dùng để đựng mi giả khi nối mi.