Đế đựng mi Crystal

Đế đựng mi bằng thủy tinh, trong suốt.

VND75.000

  • Đế đựng mi bằng thủy tinh, trong suốt.

  • Dùng để đựng mi giả khi nối mi.