Đầu mannequin thực hành

VND250.000

 • Mô tả sản phẩm

  Sử dụng trong luyện tập mày, mí, môi, tóc

  Có thể sử dụng miếng da giả gương mặt Eco real skin phủ lên trên đầu mannequin sau đó thực hành để có thể sử dụng sản phẩm được lâu dài hơn

 • Thành phần
 • Công dụng
 • Hướng dẫn
 • Sử dụng trong luyện tập mày, mí, môi, tóc

  Có thể sử dụng miếng da giả gương mặt Eco real skin phủ lên trên đầu mannequin sau đó thực hành để có thể sử dụng sản phẩm được lâu dài hơn