Da giả luyện tập (kẻ line)

VND120.000

  • Làm bằng chất liệu cao su có các đường kẻ chia khoảng cách, dễ dàng tạo được sự cân đối