Cover wrap

Ni lông trong suốt dùng để ủ tê khi phun xăm lông mày, môi, và mí.

VND55.000

  • Ni lông trong suốt dùng để ủ tê khi phun xăm lông mày, môi, và mí.

  • Dùng để ủ tê khi phun xăm.