[COMMON] Vải phủ chống nước

Sử dụng một lần để đảm bảo vệ sinh. Vải màu trắng tạo cảm giác chuyên nghiệp

VND400.000

  • Tấm vải phủ chống nước

    Khi waxing ta cần phủ lên giường để đảm bảo keo wax không bám vào vải giường.