[COMMON] Pink Collar

VND120.000

  • Vòng đai lót miệng nồi nấu chảy keo waxing, tránh bị bỏng

    Vòng đai vừa khớp với miệng nồi, tránh cho keo chảy ra máy