Cọ làm sạch mi

Cọ chuyên dụng để làm sạch mi trước khi uốn hoặc nối mi.

VND65.000

  • Cọ chuyên dụng để làm sạch mi trước khi uốn hoặc nối mi.

  • Dùng để làm sạch mi.