CELL LINE Three functions

Máy sử dụng trong phun xăm thẩm mỹ và điều trị tái tạo da. Có đèn chiếu vào vùng da khi sử dụng giúp quan sát rõ ràng quá trình thực hiện với 5 cấp độ điều chỉnh tốc độ phù hợp với từng loại da.

VND6.900.000

 • Mô tả sản phẩm
  • Có nhiều tính năng như Analag/ Digital/ MTS/ điều trị tái tạo da
  • Có đèn chiếu vào vùng da khi sử dụng giúp quan sát rõ ràng quá trình thực hiện (ánh đèn trắng/ xanh)
  • Có 5 cấp độ điều chỉnh tốc độ phù hợp với từng loại da
  • Thu gọn cấu trúc máy thành một thể và vẫn đủ các tính năng cần thiết
  • Xoay đầu bút là có thể dễ dành điều chỉnh độ dài của kim
 • Thành phần
  • Handpiece
  • 2 Sleeve
  • User’s Manual
  • Adapter
 • Công dụng
  • Digital / Analog
  • MTS
  • Điều trị tái tạo da
 • Hướng dẫn
  • Kết nối Adapter với Handpiece
  • Căn chỉnh rãnh khung kim sau đó lắp kim
  • Nhấn nút chuyển đổi trong 3 giây để bật hệ thống, đặt tốc độ (Cấp 1-3)
  • Có nhiều tính năng như Analag/ Digital/ MTS/ điều trị tái tạo da
  • Có đèn chiếu vào vùng da khi sử dụng giúp quan sát rõ ràng quá trình thực hiện (ánh đèn trắng/ xanh)
  • Có 5 cấp độ điều chỉnh tốc độ phù hợp với từng loại da
  • Thu gọn cấu trúc máy thành một thể và vẫn đủ các tính năng cần thiết
  • Xoay đầu bút là có thể dễ dành điều chỉnh độ dài của kim
  • Handpiece
  • 2 Sleeve
  • User’s Manual
  • Adapter
  • Digital / Analog
  • MTS
  • Điều trị tái tạo da
  • Kết nối Adapter với Handpiece
  • Căn chỉnh rãnh khung kim sau đó lắp kim
  • Nhấn nút chuyển đổi trong 3 giây để bật hệ thống, đặt tốc độ (Cấp 1-3)