Băng cố định mi Soft

Băng dính dùng để cố định mi khi uốn mi. Độ bám dính tốt. 5tấm/Túi

VND100.000

  • Băng dính dùng để cố định mi khi uốn mi. Độ bám dính tốt. 5tấm/Túi

  • Dùng để cố định mi khi uốn, nối mi.