Băng cố định mi New

Băng dính để cố định mi khi uốn mi.. độ dính cao nhưng không gây đau rát. 10tấm/ Túi

VND150.000

  • Băng dính để cố định mi khi uốn mi.. độ dính cao nhưng không gây đau rát. 10tấm/ Túi

  • Dùng để cố định mi khi uốn mi.