Băng cố định mi Mix

Băng dính dùng để cố định mi khi uốn mi. Có nhiều hình dáng để dễ dàng sử dụng. 20tấm/Túi

VND65.000

  • Băng dính dùng để cố định mi khi uốn mi. Có nhiều hình dáng để dễ dàng sử dụng. 20tấm/Túi

  • Dùng để cố định mi khi uốn mi.