Băng cố định mi kép

Băng dính để cố định mi khi uốn mi. Độ dính cao nhưng không gây đau rát. 10 tấm/Túi

VND200.000

  • Băng dính để cố định mi khi uốn mi. Độ dính cao nhưng không gây đau rát. 10 tấm/Túi

  • Dùng để cố định mi khi uốn mi.