Băng cố định mi

Băng dính dùng để cố định mi khi uốn mi.. Độ bám dính cao, không gây đau rát khi sử dụng. 10 tấm/Túi

VND70.000

  • Băng dính dùng để cố định mi khi uốn mi.. Độ bám dính cao, không gây đau rát khi sử dụng. 10 tấm/Túi

  • Dùng để cố định mi khi uốn, nối mi.